Hasır Çatılar NasreedHasır Çatılar NasreedHasır Çatılar NasreedHasır Çatılar NasreedHasır Çatılar NasreedHasır Çatılar NasreedHasır Çatılar NasreedHasır Çatılar NasreedHasır Çatılar NasreedHasır Çatılar NasreedHasır Çatılar NasreedHasır Çatılar NasreedHasır Çatılar NasreedHasır Çatılar NasreedHasır Çatılar Nasreed

Hasır Çatılar

Başta göller yöresi olmak üzere Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde olgunlaşmış ürünler göl ve sazlıklardan kesilerek istif alanlarında toplanıp sınıf ve cinslerine göre ayrılır.

Kamışlar, kullanılacağı yere göre içindeki işe yaramaz fasal bölümler çıkarılarak örgülük ve ihracatçılık olarak paket yapılıp sevk edilir. Olgunlaşmış papürler, yine sınıflandırılarak 1. kalitesi hasır örgüde, orta kalite olanı çatı ve şemsiyelerde, 3. sınıf olanlar ise yastık içlerinde kullanılır.

Sazlık ve bataklıklardan yeşil olarak kesilen ince sazlar, sınıflandırıldıktan sonra gölgede kurutularak dekoratif ve yeşil renkte kalması sağlanır. Çatılık, şemsiyelik ve örgülük olarak 3 sınıfa ayrılır. Genel olarak hasır adı ile bilinen bu üç materyal, Avrupa’dan ithal ettiğimiz makinalarla dokunarak montaja hazır hale getirilir.